top of page

Příklady realizovaných projektů:

V průběhu své profesní kariéry jsem působil jako projektový manažer v celé řadě projektů:

Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava západ

Pro obce združené v Mikroregionu Šumava západ byla navržena strategie jejich rozvoje s respektováním udržitelného rozvoje daného regionu a optimalizací jeho využití ke sportovním a rekreačním účelům. V rámci tvorby strategie byly vytipovány projekty vhodné pro financování ze strukturálních fondů EU.

Hodnocení projektů pro MMR, CzechInvest a MPO

Od roku 2000 až dosud působím jako hodnotitel projektů v oblasti tvorby pracovních míst, zavádění moderních technologií, zavádění inovací do výroby, výstavby vědeckotechnických parků a inkubátorů, v oblasti ekologické výroby energie a rozvoje startupů.

Projekty v oblasti IS/IT

Hra Lodě pro TI59, Systém pro výpočet nákladů na likvidaci jaderných elektráren v DBASE, Systém pro výuku v terminálové učebně ČVUT FEL v jazyce Fortran, Systém pro ekonomické a finanční plánování v EXCELU, Systém ekonomického hodnocení klienta pro ČMZRB, Rozšíření informačního systému pro Factoring ČS.

Projekty v oblasti interim mamagementu
  • Řízení projektové společnosti EUREON

  • Řízení investiční výstavby sklářské pece v Rückl Crystal

  • Řízení výstavby fotovoltaických elektráren pro společnosti RenPower a Sidia

  • Rozvoj poskytovatele finančních služeb - MSD

  • Převzetí společnosti, přestěhování výroby a likvidace zbytkové společnosti pro Technometru Český Brod

bottom of page