top of page

Stručný souhrn

Povoláním jsem elektroinženýr. Vystudoval jsem obor ekonomika a řízení energetiky na ČVUT FEL v Praze. Ekonomiku podnikání (mikroekonomiku) jsem studoval v Rakousku na univerzitě v Linci a na univerzitě St. Gallen ve Švýcarsku. V praxi jsem se zabýval ekonomikou energetiky a později jako manažerský poradce finančním inženýringem (finanční analýzy, finanční plánovaní, finanční řízení, finanční reporting, řízení cash flow, studie proveditelnosti, podnikatelské záměry). Jako interim manažer jsem působil v oborech regionální management, sklářství, výroba energie z OZE, finančnictví a strojírenství na TOP manažerských postech ve společnostech do 150 zaměstnanců. Pro CzechInvest a MPO  pracuji jako hodnotitel projektů financovaných ze SF EU. Jsem čestným prezidentem Asociace pro poradenství. Spolupracuji s ČVUT FEL na posuzování a vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací. Jsem členem expertního výboru a výboru pro nestrannost certifikační společnosti CERT-ACO a.s. Vypracoval jsem kodex chování podle Nařízení EU 2016/679 (předložen ÚOOÚ ke schválení) a analyzátor osobních údajů pro MSP.
Prohlédněte si:

Živnostenský list

  • White LinkedIn Icon
bottom of page