top of page
Analyzátor osobních údajů pro pro malé a střední podniky:
přehledný a logicky uspořádaný postup, který je vytvořen na základě praktických zkušeností s řízením podniku.
Proč se do toho pustit vlastními silami?
  1. Nikdo nezná lépe procesy ve Vašem podniku než Vy.

  2. Vy nejlépe víte, kde všude máte osobní údaje uloženy a v jakém rozsahu je skutečně potřebujete.

  3. Jakémukoliv poradci zaplatíte hodně času, než vše podle bodu 1. a 2. nastuduje a pochopí. Navíc stejně spotřebuje Váš čas a čas Vašich spolupracovníků.

  4. Námi nabízený postup Vás provede problematikou GDPR krok za krokem s použitím případových studií.

Proč si pozvat poradce?
  1. Nemám čas, ale mám dost peněz.

  2. Mám odpor k tomu učit se něco nového.

  3. Nevěřím, že bych já nebo můj management došel ke správnému řešení.

  4. Chci se bavit s někým, kdo může mít na věci jiný pohled než já.

Důležité je používat zdravý selský rozum a naplnit požadavky vyplývající z Nařízení EU 2016/679 (GDPR) tak, aby Váš podnik byl nadále funkční a životaschopný.
Nařízení EU 2016/679
Návrh zákona o GDPR
Komisařka Věra Jourová o GDPR

Ve své knize Data Ethics: The New Competitive Advantage (Etika informací: Nová konkurenční výhoda) píší autoři Gry Hasselbalch a Pernille Tranberg následující: „Společnosti, které v dnešní době „velkých dat“, ctí etické zásady, dělají pro ochranu osobních údajů víc než jen to, že jsou v souladu s platnou legislativou. Ctí ducha a vizi platné legislativy, bedlivě naslouchají svým zákazníkům a implementují věrohodnou a transparentní politiku pro management osobních údajů. Zpracovávají pouze nezbytně nutný rozsah osobních údajů a vyvíjejí takovou podnikovou kulturu a organizační struktury, které zaručují důvěrnost informací. Některé společnosti vyvíjejí a navrhují nové produkty a služby od počátku tak, aby svou vnitřní strukturou ctily principy ochrany osobních údajů (Privacy by Design).“

bottom of page